صنایع خمیر و کاغذ

صنایع خمیر و کاغذ به دو بخش خمیر و کاغذ سازی تقسیم می شود. فرآیند خمیرسازی فرآیندی است که در آن یک ماده غنی از الیاف مانند یک ماده در معرض آماده‌سازی، پختن، شستشو، سفید کردن و مانند آن قرار می‌گیرد تا خمیری تشکیل شود که می‌توان از آن برای کاغذسازی استفاده کرد. در فرآیند کاغذسازی، دوغاب ارسالی از بخش خمیرسازی تحت فرآیند اختلاط، جاری شدن، پرس، خشک کردن، کلاف کردن و غیره قرار می گیرد تا کاغذ نهایی تولید شود. علاوه بر این، واحد بازیابی قلیایی، مایع قلیایی را در مشروب سیاه که پس از خمیرگیری برای استفاده مجدد تخلیه می شود، بازیابی می کند. بخش تصفیه فاضلاب پس از کاغذسازی، فاضلاب را تصفیه می کند تا استانداردهای انتشار ملی مربوطه را رعایت کند. فرآیندهای مختلف تولید کاغذ فوق برای کنترل شیر تنظیم ضروری است.

تجهیزات و شیر NEWSWAY برای صنایع خمیر و کاغذ

ایستگاه تصفیه آب: قطر بزرگ شیر پروانه ای و شیر دروازه

کارگاه خمیرسازی: شیر خمیری (شیر دروازه ای چاقویی)

فروشگاه کاغذ: شیر پالپ (Knife gate valve) و دریچه جهان

کارگاه بازیابی قلیایی: شیر گلوب و دریچه توپ

تجهیزات شیمیایی: تنظیم شیرهای کنترل و شیرهای توپی

تصفیه فاضلاب: شیر گلوب، شیر پروانه ای، شیر دروازه

نیروگاه حرارتی: شیر توقف